ABC zwemmen
De term "Elementair zwemmen" houdt in: het aanleren en verbeteren van zwemslagen en het opleiden voor zwemdiploma's (A, B, C en de zwemvaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3 en de 6 keuzepakketten). In principe bestaat de mogelijkheid voor jong en oud om in al deze diploma's te worden opgeleid.

Kinderen (vanaf 5 jaar) die nog niet kunnen zwemmen, krijgen zwemles in het instructiebad. Begonnen wordt met (op een speelse manier) watervrij maken, waarbij de kinderen hun angst leren overwinnen om in en onder water te zijn. Vervolgd wordt met drijven, daarna rugslag, rugcrawl, schoolslag en de borstcrawl. Als dit goed gaat, dan mogen ze het een aantal keren in het "diepe" proberen. Eerst met de instructeur of instructrice ernaast in het water, later "op eigen kracht". Als dit goed gaat mogen ze in de opvanggroep blijven, waar verder gewerkt wordt aan conditie en slagverbetering. Daarna volgt de doorstroming naar de groepen waarin voor diploma's wordt geoefend.
 

Kinderen die wel kunnen zwemmen worden ingedeeld in een groep van hun eigen niveau, waarbij geoefend wordt voor diplomazwemmen. Volwassenen (vanaf 16 jaar) die nog niet kunnen zwemmen beginnen in het ondiepe gedeelte (±1,20 m.). In principe wordt in dezelfde volgorde als bij kinderen het zwemmen aangeleerd, alleen de benadering is anders. Volwassenen die kunnen zwemmen, mogen uiteraard direct instromen in een groep van hun eigen niveau. Ook volwassenen kunnen, als ze dat tenminste zelf willen, zwemdiploma's gaan halen. Tijdens al onze zwemuren voor volwassenen wordt hiervoor gelegenheid geboden.

Maar zeker voor volwassenen geldt, dat niemand verplicht is één of meer diploma's te halen. Je kunt ook een heleboel leren en bezig zijn in het water, zonder op examen te hoeven.

Uit bovenstaande blijkt, dat "elementair zwemmen" voor kinderen bij ons voornamelijk gericht is op het aanleren van zwemmen, terwijl voor volwassenen het recreatief en ontspannend bezig zijn in het water, waarbij ook nog wat geleerd wordt, het belangrijkste is. Daarbij bieden wij alle leden ook de mogelijkheid aan voor het behalen van de diploma´s.

 

Voor zowel kinderen als volwassenen geldt, dat allen zwemmen onder deskundige leiding en dat dit zwemmen in lesvorm gebeurt.

Als het nodig is dat één van de ouders hun kind moet helpen met aankleden, dan hebben wij daarvoor de volgende regel:

  • Vaders helpen hun zoon of dochter in de herenkleedkamer,
  • Moeders helpen hun dochter of zoon in de dameskleedkamer.

Bij het wedstrijdbad is er een speciaal gedeelte voor het bekijken van de zwemlessen.

In het instructiebad worden er langs de kant geen ouders toegelaten, aangezien dit véél te onrustig is voor zowel kinderen als instructeurs.
Hierop zijn enige uitzonderingen van toepassing:

  • De eerste week als een kind nieuw is in het instructiebad, mogen ouders komen kijken; dit ter gewenning van het kind.
  • Enkele malen per jaar worden er zogenaamde kijkdagen georganiseerd, waar alle ouders welkom zijn om de vorderingen van hun kinderen te komen bekijken en om vragen te stellen aan instructeurs en uurleider.
  • Indien het (bijvoorbeeld in verband met ziekte) nodig is dat een kind extra aandacht moet hebben. Neem hiervoor contact op met de uurleider.
 

's-Hertogenbossche Watervrienden

Zwembad Sportiom
Victorialaan 10
5213 JE
's-Hertogenbosch
Terug naar boven