Huis- en gedragsregels

 1. Alle leden dienen altijd de aanwijzingen van het (kader)personeel van de vereniging op te volgen.
 2. Ieder lid moet altijd zijn of haar leden-pas bij zich hebben en op verzoek kunnen tonen.
 3. Bij het niet kunnen tonen van een geldige leden-pas, wordt aan de receptietafel de status van het lidmaatschap gecontroleerd.
 4. Verlies van de leden-pas (het aanmaken van een nieuwe pas) kost € 5,=
 5. Geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd.
 6. Iedereen behandelt elkaar met respect en gedraagt zich volgens elementaire fatsoensnormen.
 7. Alle leden dragen gepaste zwemkleding.
 8. Leden mogen vanaf 10 minuten voor aanvang van de les zich omkleden in de daartoe bestemde kleedruimtes.
 9. Jeugdleden dienen na de les tijdig door een ouder of begeleider te worden opgehaald. De vereniging is geen kinderopvang voor kinderen die geen les krijgen.
 10. Vragen, suggesties, opmerkingen en klachten moeten worden besproken met de uurleider.
 11. In het bad mogen geen consumpties worden gebruikt door de leden. Ook roken is verboden. Kaderleden en hun kinderen mogen uitsluitend in de pauze een kleine consumptie nuttigen.
 12. De kleedkamers zijn gescheiden voor dames en heren.
 13. Het is aangegeven in tekst en met (dieren) figuren welke kleedkamer voor wie bestemd is.
 14. Meisjes tot en met 6 jaar mogen met hun vader of mannelijke begeleider mee in de Heren kleedkamer en jongens tot en met 6 jaar mogen met hun moeder of vrouwelijke begeleider mee in de Dames kleedkamer. Meer dan één begeleider is in principe niet toegestaan.
 15. Meisjes van 7 jaar en ouder kleden zich zelfstandig om in de Dames kleedkamer.
 16. Jongens van 7 jaar en ouder kleden zich zelfstandig om in de Heren kleedkamer.
 17. Het is heren en jongens van 7 jaar en ouder verboden zich in de dameskleedkamer te bevinden.
 18. Het is dames en meisjes van 7 jaar en ouder verboden zich in de Heren kleedkamer te bevinden.
 19. Alle ruimtes die gebruikt worden door de vereniging dienen schoon en opgeruimd te worden verlaten.
 20. De kleedhokjes moeten na het omkleden leeg zijn. De kleding moet in de kleedkamer worden opgehangen.
 21. Na het zwemmen, mag de douche gebruikt worden om zich af te spoelen. Het is niet de bedoeling zich uitgebreid te douchen. (Dus niet uitgebreid haren wassen en inzepen)
 22. In het doelgroepen/instructiebad wordt iedere eerste woensdag en iedere eerste zaterdag van de maand gezwommen met een T-shirt aan. Dit is om te kunnen wennen aan het aangekleed zwemmen voor het diploma.
 23. Ouders en begeleiders mogen niet zonder toestemming het bad (natte gedeelte) betreden.
 24. Regelmatig worden kijkdagen georganiseerd waarop ouders en begeleiders met plastic overschoenen de les mogen bijwonen in het doelgroepen/instructie bad.
 25. Tijdens het gebruik van alle ruimtes van het Sportiom worden alle regels van het Toezichtplan nauwkeurig opgevolgd. (Het toezichtplan kunt u inzien op onze website)
 26. Wij adviseren om geen waardevolle spullen, kleding of geld in de kleedkamer achter te laten.
 27. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aangebracht aan de bezittingen van de leden.
 28. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend door inlevering van de leden-pas.

's-Hertogenbossche Watervrienden

Zwembad Sportiom
Victorialaan 10
5213 JE
's-Hertogenbosch
Terug naar boven