Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap opzeggen

Natuurlijk vinden wij het jammer wanneer u besluit om uw lidmaatschap van de vereniging op te zeggen. Mocht u toch besluiten te stoppen bij onze vereniging dan bent u verplicht om uw lidmaatschapskaart in te leveren. Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden met inachtneming van één maand opzegtermijn, voorafgaand aan de eerstvolgende contributiebetaling. U kunt uw lidmaatschap beeindigen door de lidmaatschapskaart in te leveren bij de ledenadministratie. Dit kan in het zwembad aan de tafel of per post naar ondertaand adres:

Secretariaat 's-Hertogenbossche Watervrienden
Postbus 3044
5203 DA 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbossche Watervrienden

Zwembad Sportiom
Victorialaan 10
5213 JE
's-Hertogenbosch
Terug naar boven